Skip to content Skip to footer

Oznámení k zveřejněnému článku 7860/D-test

Výše uvedený článek se věnuje výsledkům obsahu kyseliny listové v doplňcích stravy a vzhledem k jeho závěrům společnost GENERICA informuje své spotřebitele:

Produkt Active Folic tbl. 30 obsahuje aktivní formu kyseliny listové = Quatrefolic® (glukosaminová sůl kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistové). Na stanovení této formy byla vyvinuta speciální metodika výrobcem Quatrefolic® a pouze touto metodikou je možno stanovit vázanou formu aktivní kyseliny listové.

Tato metodika není veřejně dostupná, neboť je duševním vlastnictvím výrobce. Obsah aktivní kyseliny listové v našem produktu je pravidelně testovaný smluvní laboratoří, která disponuje zasmluvněnou metodikou přímo od výrobce Quatrefolic® a všechny doposud vykonané testy byly vždy vyhovující.

Dne 2.6.2020 vykonala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), inspektorát v Brně kontrolu (protokol o kontrole číslo P076-70447/20), ze které vyplynul tento závěr: „Stanovený obsah aktivní kyseliny listové je vyhovující a zodpovídá stanoveným limitům.“ SZPI uvedla v protokole o kontrole číslo P076-70447/20 následující: „Mimo jiné byly zaslány následující protokoly dokumentující ověřování obsahu Active Folic ve vyráběných šaržích PROTOKOL O ZKOUŠCE č. P2773, PROTOKOL O ZKOUŠCE č. P4331, PROTOKOL O ZKOUŠCE č. P854, PROTOKOL O ZKOUŠCE č.  P1745 prokazující ověření obsahu deklarované účinné látky v doplňku stravy Active Folic. Popsané protokoly vystavila laboratoř EKOCENTRUM ovALAB, 5.v.o. OSTRAVA, Martinovska 3248/166, 723 08 Ostrava – Martinov, tel. +420 596 963 791, tel./fax. +420 596 963 788, email: info@ekocentrum.net, www.ekocentrum.net. Všechny popsané laboratorní protokoly prokazují soulad mezi analyticky zjištěným a deklarovaným obsahem aktivní složky.“ Zprávy byli zaevidované u SZPI a jsou uložené ve spisu KS081-70447/20.

GENERICA – Oznámenie k zverejnenému článku 7860/D-test

Vyššie uvedený článok sa venuje výsledkom obsahu kyseliny listovej vo výživových doplnkoch a s ohľadom na jeho závery spoločnosť GENERICA informuje svojich spotrebiteľov:

 

Produkt Active Folic 30 tabliet, obsahuje aktívnu formu kyseliny listovej = Quatrefolic® (glukozamínová soľ kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej). Na stanovenie tejto formy bola vyvinutá špeciálna metodika výrobcom Quatrefolic®, nakoľko jedine podľa tejto je možné stanoviť viazanú formu aktívnej kyseliny listovej. Spomínaná metodika nie je verejne dostupná, nakoľko je duševným vlastníctvom výrobcu.