Skip to content Skip to footer
politika-1
GENERICA

Politika společnosti

Ve vztahu k managementu kvality, životnímu prostředí a bezpečnosti potravin.

Posláním společnosti GENERICA je vyvíjet a vyrábět kvalitní a bezpečné produkty jako jsou vitamínové směsi, doplňky stravy, dietetické potraviny, kosmetické výrobky a zdravotnické pomůcky v různých galenických formách.

Svou činností se snažíme podporovat zdravý životní styl, sledovat a aplikovat nejnovější trendy v oboru, přičemž klademe důraz na životní prostředí. Přejeme si zlepšovat odpovědný přístup ke zdraví, protože to je základním kamenem pro aktivní a kvalitní život.

Naplňování našeho poslání uskutečňujeme v podmínkách aplikovaných požadavků norem ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 22000: 2018, ISO 13485: 2016 a hlavně:

 • dodržováním závazků vyplývajících z relevantní legislativy a všech dohodnutých požadavků zákazníků a ostatních dotčených stran;
 • komunikací důležitých informací týkajících se životního prostředí, bezpečnosti a kvality výrobků v rámci organizace, se zákazníky, regulačními orgány, dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami;
 • neustálým monitorováním systému managementu za účelem jeho trvalého zlepšování,
 • uplatňováním principů prevence a analýzy rizik a příležitostí, a tak předcházet vzniku nežádoucích stavů a ​​situací;
 • vytvářením vzájemně vyhovujících vztahů se svými obchodními partnery, ale i zaměstnanci, založených na vzájemné důvěře a úctě, aby vedly k dlouhodobé spolupráci;
 • podporou profesního růstu zaměstnanců a zvyšováním jejich povědomí v oblasti kvality, bezpečnosti (potravin, produktů) a environmentu;
 • analyzováním pozice firmy na trhu, neustálým přezkoumáváním, vyhodnocováním a optimalizací činností a aplikováním poznatků do cílů společnosti,
 • hledáním nových možností výroby a odběratelů pro další rozvoj společnosti a efektivních řešení pro dosažení co nejlepších hospodářských výsledků a naplnění cílů.

Dobré jméno naší společnosti je i uznáním pro každého z našich zaměstnanců. Vážíme si ho a podporujeme svou každodenní usilovnou prací.

Naše krédo:  

 • rychlá realizace
 • zaručená kvalita a bezpečnost
 • výhodná cena
politika-2
Rychlá realizace, zaručená kvalita a bezpečnost, výhodná cena…
Rychlá realizace, zaručená kvalita a bezpečnost, výhodná cena…