Skip to content Skip to footer
politika-1
GENERICA

Politika společnosti

Posláním naší společnosti je vyvíjet, vyrábět a distribuovat kvalitní a bezpečné produkty, jako jsou vitaminové směsi, doplňky stravy, dietní potraviny, kosmetické výrobky a zdravotnické prostředky v různých galenických formách.

Svojí činností se snažíme podporovat zdravý životní styl, sledovat a uplatňovat nejnovější trendy v oboru a zároveň brát ohled na životní prostředí.

Chceme rozvíjet odpovědný přístup ke zdraví jako předpoklad aktivního a kvalitního života.

Zavazujeme se plnit naše poslání a směřování z hlediska implementovaných požadavků příslušných právních předpisů, jako je nařízení (EU) 2017/745 (MDR) a požadavky norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, EN ISO 13485:2016/A11:2021, přičemž dbáme na:

 • dodržování povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů týkajících se zejména zdravotnických prostředků, doplňků stravy (nebo potravin), kosmetiky, životního prostředí a chodu organizace
 • dodržování dohodnutých požadavků zákazníků a dalších dotčených stran
 • sdělování důležitých informací o životním prostředí, bezpečnosti a kvalitě výrobků v rámci organizace, zákazníkům, regulačním orgánům, dodavatelům a dalším zúčastněným stranám
 • průběžné sledování systému řízení za účelem udržení jeho účinnosti a vhodnosti a jeho neustálého zlepšování
 • uplatňování zásad prevence, analýzy rizik a příležitostí s cílem zabránit vzniku nežádoucích podmínek a situací
 • vytvářet vzájemně uspokojivé vztahy s obchodními partnery i zaměstnanci, založené na vzájemné důvěře a respektu, které povedou k dlouhodobé spolupráci
 • podpora odborného rozvoje zaměstnanců a zvyšování jejich informovanosti, zejména v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti výrobků
 • analyzování pozice společnosti na trhu, průběžné přezkoumávání, vyhodnocování a optimalizace činností a uplatňování poznatků při plnění cílů společnosti
 • vyhledávání nových výrobních a zákaznických příležitostí pro další rozvoj společnosti a efektivních řešení pro dosažení co nejlepších ekonomických výsledků a splnění cílů a očekávání zákazníků.

Dobré jméno naší společnosti je také uznáním pro každého z našich zaměstnanců. Podporujeme ho odpovědným přístupem ke každodenní práci.

Naše krédo:  

 • rychlé provedení
 • zaručená kvalita a bezpečnost
 • příznivá cena
politika-2
Rychlé provedení, zaručená kvalita a bezpečnost, příznivá cena…
Rychlé provedení, zaručená kvalita a bezpečnost, příznivá cena…