Skip to content Skip to footer

Pečujte o svůj zrak! PharmDr. Klára Minczinger Vám poradí, jak se můžete starat o svůj zrak.

Pečujte o svůj zrak! Člověk by se měl starat o svůj zrak celý život. Choďte na pravidelné oční kontroly, pečujte o svůj zrak a chraňte jej před nadměrným sledováním zobrazovacích zařízení, před nadměrným slunečním zářením, používejte ochranné pomůcky v běžném i v pracovním životě, při sportu, správně se stravujte, omezte škodlivé návyky. Pečujte o to, abyste začali používat jako prevenci po určitém věku kvalitní doplňky stravy a správnou léčbu dalších onemocnění, které mají vliv na kvalitu našeho zraku.

Pečujte o svůj zrak preventivními očními prohlídkami.

Preventivní oční prohlídky mají nezastupitelnou roli v péči o zrak u každého člověka. Péče o zrak začíná narozením dítěte. Dítě je po narození v péči novorozeneckého lékaře, později pediatra, a od 18. roku života je člověk v péči svého praktického lékaře. Každý z nich, když zjistí nebo má podezření na jakékoli oční onemocnění, měl by pacienta odeslat na odborné oční vyšetření. Důležitou roli hraje i rodič, který, když zpozoruje u dítěte něco neobvyklého, by měl vyhledat odborné oční vyšetření. Pravidelnost a četnost očních prohlídek závisí na věku, refrakčních vadách, očních onemocněních, dalších přidružených onemocněních, pracovním zařazení apod. Především každý zdravý člověk po 40-tém roce života by měl absolvovat odborné oční vyšetření každé dva až tři roky. Základní oční vyšetření spočívá ve vyšetření okolí oka, postavení a polohy oka, vyšetření přídavných orgánů oka, vyšetření předního segmentu oka, čočky, sklivce, očního pozadí, vyšetření zrakové ostrosti a očního tlaku. Na takové vyšetření má každý pacient nárok. Pokud je to nutné, tak třeba v rámci diferenciální diagnostiky zrealizovat další odborné vyšetření, podle toho, na jaký typ onemocnění má oční lékař podezření.

V současné době hrozí dnešní populaci nejvíce onemocnění čočky / šedý zákal /, zrakového nervu / glaukom – zelený zákal /, zánětlivá onemocnění, avitaminóza, degenerativní onemocnění sítnice, zánětlivá onemocnění spojivky a rohovky jako je trachom, syndrom suchého oka a vrozené onemocnění oka. Za poslední desetiletí došlo k velkým změnám. Alarmující je, že degenerativní onemocnění oka jako VPMD / věkem podmíněná makulární degenerace / se začínají projevovat u lidí dříve, než před několika desetiletími. VPMD se vyskytovala převážně u lidí nad 70 let. V dnešní době se vyskytuje ve velkém počtu u lidí mnohem mladších a proto „Pečujte o svůj zrak“!

Pečujte o svůj zrak a chraňte jej před šedým zákalem!

Šedý zákal je onemocnění lidské čočky, která z různých příčin ztrácí svou průhlednost. Podle toho známe více druhů šedého zákalu. Příčin, pro které toto onemocnění vznikne, je velmi mnoho. Onemocnění může být vrozené, nebo způsobené věkem, úrazem, metabolickým onemocněním, léky, nesprávnou životosprávou, nevhodnými pracovními nebo životními podmínkami. Onemocnění se projevuje zamlženým viděním, a člověk má pocit, jakoby se díval přes vodu či mlhu. Uvedený stav nezlepší ani nasazení brýlí. Jediným řešením je operace šedého zákalu, při které se vymění zkalená lidská čočka za umělou nitrooční čočku. Operace šedého zákalu se stala nejčastější operací na lidském těle.

Pečujte o svůj zrak a chraňte jej před makulární degenerací!

Makulární degenerace je onemocnění žluté skvrny. Je to místo nejostřejšího vidění a nachází se v lidském oku na sítnici, kam dopadají světelné paprsky. Známe více druhů makulární degenerace. Nejčastěji se lidé setkávají s termínem věkem podmíněná makulární degenerace. Je to onemocnění, které v minulosti postihovalo lidí převážně nad 70 let a častěji ženy než muže, proto i vznikl takový název onemocnění. Dnes se výskyt tohoto onemocnění posouvá stále do mladších věkových skupin. Toto onemocnění má dvě stádia. Příznaky začínajícího onemocnění žluté skvrny jsou obtíže nejprve při čtení, když nepomáhají žádné brýle na čtení, člověk má problémy s viděním detailů a drobných věcí. V pokročilejších stádiích dochází i k zhoršenému vidění do dálky. Při neléčeném onemocnění dochází ke ztrátě centrálního vidění, což znamená, že člověk vidí v centru zorného pole pouze tmavou skvrnu. Pokud nejsou přítomna další onemocnění, periferní vidění zůstává zachováno, což umožňuje postiženému alespoň orientaci v prostoru. Na vznik onemocnění má vliv mnoho faktorů od věku, nezdravého životního stylu, dědičnosti, nezdravých stravovacích návyků, kouření, hypertenze a vlivu dalších metabolických a cévních onemocnění. Léčba je zpočátku konzervativní, v pozdějších stádiích i operační. Prognóza onemocnění závisí na tom, v jaké fázi se onemocnění zjistí a začne léčit. Často se setkáváme s tím, že pacient přichází pozdě a z toho důvodu léčebné výsledky nejsou dobré, nebo mnohdy žádné, a pacient je nespokojený. Právě proto hrají prevence a pravidelné kontroly očním lékařem velmi důležitou roli v životě každého člověka.

Prevence degenerativních onemocnění oka začíná mít stále větší význam, především ve vyspělých zemích světa. Možností je několik. Úprava životního stylu, omezení kouření, ochrana očí před nadměrným slunečním zářením, snížení příjmu cholesterolu, úprava stravy – jako například zvýšení příjmu potravin obsahujících omega 3 mastné kyseliny – zdrojem jsou tučné ryby žijící ve studených vodách jako tuňák, losos, makrela. Významnou roli hrají i potraviny obsahující antioxidanty, mezi které patří vitaminy E, C, A. Vitamín E obsahují ořechy, rostlinné oleje, listová zelenina, játra, vejce, pšeničné klíčky. Vitamín C se nachází v citrusovém ovoci, zelenině, paprice, brokolici. Vitamín A najdeme v mrkvi, sýrech, másle, listové zelenině, játrech. Nesmíme zapomenout ani na lutein a zeaxantin, jejichž zdrojem je brokolice, kukuřice, paprika, vaječný žloutek a listová zelenina. Pokud nejsou pro nás dostupné některé potraviny, je tu i jiná možnost jak získat tyto významné látky.

Unikátní kombinaci omega 3 mastných kyselin, zinku, vitamínu E a patentovaných forem luteinu a zeaxantinu obsahuje přípravek Lutein Premium. Lutein a zeaxantin obsažené v tomto přípravku jsou přírodní karotenoidy získané z květů rostliny Tagetes erecta (Aksamitník vzpřímený). Kombinací těchto látek se dosáhlo toho, že Lutein Premium významně přispívá k udržení dobrého zraku. Obsažený lutein FloraGLO® a zeaxantin OPTISHARP® Natural jsou patentované formy luteinu a zeaxantinu ve volné formě mikronizovaných krystalů. Tato forma jim zajišťuje jejich snazší vstřebatelnost. Studie na lidech prokázaly, že pravidelné užívání zajišťuje zvýšení hustoty makulárního pigmentu, který se nachází ve žluté skvrně na sítnici. Při denním užívání bylo potvrzeno, že za 6 měsíců došlo ke zvýšení makulárního pigmentu až o 50%. Výsledkem těchto změn je to, že lidé jsou pak schopní tolerovat až o 58% intenzivnější oslňující světlo, což jim umožní schopnost lépe vidět předměty i v nepříznivých podmínkách oslnění. Současně dochází ke zkrácení doby zotavení po oslnění, což má velký význam pro ty, kteří řídí v noci nebo pracují v prostředí s intenzivním osvětlením. Rovněž dochází k lepšímu kontrastnímu vidění, což umožňuje vidět předměty jasněji i při horším osvětlení nebo slabých světelných podmínkách. Zvýšená hustota makulárního pigmentu selektivně pohlcuje modré světlo, což napomáhá ke snížení rozptylu světla a ke zlepšení kvality obrazu vznikajícího na sítnici.

PharmDr. Klára Minczinger, produktový manažer Generica Bohemia